Wekowanie

Wekowanie, czyli bardziej profesjonalnie apertyzacja, to metoda sterylizacji, która polega na utrwaleniu żywności w opakowaniach hermetycznie zamkniętych, przeprowadzana w urządzeniach zwanych autoklawami.

Oczywiście jest to wyjaśnienie bardzo profesjonalne. W naszych domach, gdy mamy lub babcie robiły przetwory wyglądało to trochę inaczej. Otóż korzystały one z naczynia szklanego – słoja, który był szczelnie zamykany. Słoje mają rożną pojemność, które dostosowujemy w zależności jakie przetwory chcemy tam przetrzymywać. Istotną cechą słoja jest możliwość jego szczelnego zamknięcia – metalową nakrętką, korkiem lub specjalną pokrywką, która może być np. szklana. Hermetyczne zamykanie słojów w domach uzyskuje się poprzez podgrzewaniem przykrytych lub zakręcanych słojów już z zawartością tak, aby ciśnienie pary wodnej zgromadzonej w słoju ponad przetworami istotnie wzrosło na wskutek wzrostu temperatury.

Słój jest tak skonstruowany, że nie pozwala na trwałe nadciśnienie w jego wnętrzu, gdyż następuje wtedy uniesienie pokrywy i wyrównanie ciśnienia do wartości na zewnątrz naczynia. W rezultacie słój ostaje hermetycznie zamknięty w warunkach domowych, a nasze przetwory mogą spokojnie czekać aż je wykorzystamy. Wykorzystujemy tę metodę do robienia domowych kompotów, dżemów i innych przetworów, które następnie mogą być bezpiecznie przechowywanie przez wiele miesięcy.

Wpis zawdzięczamy osuszanie budynków łódź